• Diëtist Broek op Langedijk - Voedings advies en Afslanken

Privacyverklaring Diëtist Broek op Langedijk

Diëtist Broek op Langedijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Diëtist Broek op Langedijk, dan hebben wij
gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een
afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Diëtist Broek op Langedijk heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van
haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze
vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige
persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met
betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor
commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Diëtist Broek op Langedijk bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de
dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige
Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Diëtist Broek op Langedijk zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming
verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan
verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtist Broek op Langedijk
heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtist Broek op Langedijk zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting
organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft
Diëtist Broek op Langedijk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtist Broek op Langedijk
blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten)
verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
Diëtist Broek op Langedijk. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor
legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Diëtist Broek op Langedijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat
jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder
jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het
telefoonnummer: 0653541478 of via het e-mailadres:
l.kappert@dietiststedebroec.zorgring.nl.

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Stede
Broec kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene
telefoonnummer of via het e-mailadres: l.kappert@dietiststedebroec.zorgring.nl.
Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
raadplegen.

Heeft u een specifieke vraag over het volgen van een dieet of lifestyle coaching?

Bel ons

Inschrijven voor het
Bloedsuiker sensor traject